Välkommen till ViktigaTal

ViktigaTal förmedlar viktiga tankar och ord. Saker som fastnar, utvecklar och berör. Ord som påverkar, både i det stora och i det lilla.

ViktigaTal AB

Nordkapsvägen 29

760 19 FURUSUND

Tel. 0176-80332

info@viktigatal.se